Nationalist Nikolic claimt overwinning in Servië

In Servië heeft de nationalistische oppositieleider Tomislav Nikolic (Servische Progressieve Partij) zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens enkele onafhankelijke polls zou Nikolic in de 2e ronde 49,4 procent van de stemmen behaald hebben, tegenover 47,4 procent voor huidig president Boric Tadic (Democratische Partij). Tadic heeft zijn nederlaag al toegegeven.

In de eerste verkiezingsronde haalden Tadic noch zijn uitdager Tomislav Nikolic voldoende stemmen om verkozen te geraken. De opkomst voor de tweede ronde vandaag was bijzonder laag. Luttele uren voor het sluiten van de stembureaus had nog maar 33 procent van de stemgerechtigde kiezers zijn stem uitgebracht.

De uitslag is een volkomen verrassing. Alle opiniepeilingen hadden een duidelijke zege voor Tadic voorspeld. Maar hoewel er weinig verschil zit tussen de uitslag van beide kandidaten is de kans klein dat de trend nog omslaat,  zo zegt de onafhankelijke kiescommissie. Vermoedelijk hebben de stijgende werkloosheid en dalende welvaart Tadic de das omgedaan.

Nikolic, een vroegere bondgenoot van de voormalige Servische leider Slobodan Milosevic en een overtuigd tegenstander van de toetreding tot de Europese Unie, zei in een eerste reactie dat Servië onder zijn leiding "niet zou afwijken van het Europese pad". Waarnemers twijfelen echter aan zijn woorden en denken dat zijn recente ommezwaai enkel bedoeld was om stemmen te winnen.

De officiële uitslag wordt morgen bekendgemaakt. Maar Nikolic kan alvast gaan nadenken wie hij als premier zal aanduiden. Bij de parlementsverkiezingen van 6 mei won zijn partij het grootste aantal zetels maar Tadic had eigenlijk al een akkoord bereikt voor een meerderheid met de socialisten. Nikolic heeft altijd beweerd dat er bij die stembusgang gefraudeerd is.