Worden de politieke kaarten herschud in Laakdal?

Hoe het politieke landschap in Laakdal eruit zal zien na 14 oktober weet niemand. Dat het er heel anders zal uitzien dan in 2006 lijkt een zekerheid. De afgelopen 6 jaar werd Laakdal bestuurd door een coalitie van twee nu onbestaande kartels en ook Nieuw&VLD is niet meer.

CD&V en de N-VA komen met een aparte lijst, Groen en de SP.A zullen elkaars lot verbinden onder de noemer SAMEN en Nieuw&VLD heet voortaan STEM! Bovendien zijn er twee zetels meer te verdelen dan bij de vorige verkiezingen in 2006: 25 in plaats van 23.

Als het van burgemeester Tine Gielis (CD&V) afhangt, zetten zij en haar ploeg het huidige bestuur verder: “Onze ambitie is om ons bestuursakkoord te voltooien. Ik wil ook even benadrukken dat bij elke beslissing die de afgelopen 6 jaar genomen is, de N-VA reeds betrokken was als meerderheidspartij als kartelpartner van CD&V. Het lijkt dus een beetje onlogisch om nu vanuit de oppositie kritiek te geven op deze beslissingen en ik hoop dat ook de kiezer dat beseft.”

N-VA heeft ambities

De vraag is of die voortzetting van dat beleid zal lukken nu de N-VA voor het eerst apart deelneemt, en mét ambities. Volgens Rob Mondelaers, eerder onafhankelijke en nu aangesloten bij  de N-VA, mikt de partij op 7 of 8 zetels, of dus bijna het aantal zetels van het kartel CD&V/N-VA in 2006.

Nog volgens Mondelaers zouden SAMEN en CD&V al een akkoord hebben gesloten om na 14 oktober samen te besturen. Dit wordt ontkend door SAMEN-lijsttrekker Benny Smets: “Ik ga niet ontkennen dat er al gesprekken geweest zijn met CD&V, maar er is nog geen akkoord gesloten. Er zijn te veel onzekerheden over het resultaat om dat te kunnen doen. We hebben al bij iedereen ons oor te luisteren gelegd om te polsen met wie we op dezelfde golflengte zouden kunnen raken.”

Hetzelfde weerklinkt bij plaatselijk CD&V-voorzitter Erik Neysmans: “Ik ben formeel: er is nog géén akkoord met welke partij dan ook. Het is nog veel te vroeg om al akkoorden te sluiten en bovendien zijn er ook al gesprekken geweest met bijvoorbeeld N-VA.”

Of Vlaams Belang haar 2 zetels gaat kunnen behouden of deze zal verliezen aan N-VA zullen we weten na 14 oktober.
 

STEM!: "Meer ernst, geen verkwisting"

Nog een partij met ambities is STEM!, het voormalige Nieuw&VLD: “We mikken op een zestal zetels en we willen het huidige bestuur uit de macht ontzetten, dat is ons doel. STEM! gaat voor meer ernst over budgettaire zaken en minder verkwisting.” STEM! overweegt een akkoord met N-VA te sluiten om tegengewicht te bieden aan het vermeende akkoord dat reeds gesloten zou zijn tussen SAMEN en CD&V.

Al dan niet gesloten voorakkoorden, grote veranderingen en ontevredenheden: het moge duidelijk zijn dat de verkiezingsstrijd in Laakdal helemaal losgebarsten is.
 

lees ook