"Energieproductie is te weinig flexibel"

De energieproductie in ons land is onvoldoende flexibel om piekmomenten op te vangen. Dat blijkt volgens Groen uit een vertrouwelijke studie van de administratie Energie over de energiebevoorrading die de oppositiepartij openbaar heeft gemaakt.

"We zitten op de Belgische energiemarkt met een quasi-monopolie",zegt Kamerlid Kristof Calvo. "Het vrijemarktmodel werkt niet meer op de energiemarkt."

Hij vindt dat de regering moet gaan inzetten op moderne flexibele gascentrales. "We moeten naar een park dat nieuwer is, dat groener is, en dan ga je de ene dag wat meer windstroom of zonnestroom hebben, en dan moet je eenheden hebben die daarop kunnen inspelen", vindt Calvo.

"Een kerncentrale is allesbehalve flexibel: je kan ze niet zomaar op- en afzetten. Daarom is een evenwichtige mix er een van flexibele gascentrales die gebouwd moeten worden, die moeten openblijven, en meer hernieuwbare energie."

Volgens de groenen wordt de energiebevoorrading vanaf 2014 mogelijk kritisch op piekmomenten. Dat komt omdat Electrabel een aantal centrales wil sluiten die volgens de energieproducent niet langer noodzakelijk zijn. Daarom pleit Groen ervoor dat Elia, de beheerder van het electriciteitsnet, zelf elektriciteit zou gaan produceren.