VRT distantieert zich van boek over Vande Lanotte

De VRT distantieert zich van het boek "De keizer van Oostende". De auteurs, twee journalisten die voor VRT Nieuws werken, mogen tijdelijk geen reportages meer maken.

"De keizer van Oostende", dat bij uitgeverij Van Halewyck verschijnt, is van de hand van Luc Pauwels en Wim Van den Eynde.

In het boek schetsen de auteurs een beeld van Oostende waar SP.A-kopstuk Johan Vande Lanotte de touwtjes achter de schermen stevig in handen zou hebben. Rond heel wat gemeentebedrijfjes zou volgens de auteurs een zweem van belangenvermenging hangen.

"Het is geen publicatie van de VRT en het boek valt niet onder de verantwoordelijkheid van de nieuwsdienst. De hoofdredactie was op de hoogte dat beide journalisten aan een boek werkten, maar niet van de gedetailleerde inhoud ervan", zegt de hoofdredactie van de VRT.

Luc Pauwels en Wim Van den Eynde zullen tijdelijk geen VRT-reportageopdrachten uitvoeren.

"Geen enkele activiteit mag de belangen van VRT schaden"

"Het redactiestatuut - met inbegrip van de deontologische code voor de journalisten bij de VRT - eist dat journalisten steeds nauwkeurig te werk gaan, zowel naar aanpak als inhoud", zegt de hoofdredactie in een persbericht. "Dit geldt ook voor activiteiten die journalisten buiten VRT Nieuws verrichten. Geen enkele activiteit mag de belangen van de VRT schaden. Daarnaast moeten journalisten die opiniërende uitspraken doen (in een krant, in een informatietijdschrift en bij uitbreiding een boek) er voor zorgen dat die opiniëring duidelijk wordt onderscheiden van de informatie en duiding van de VRT-nieuwsdienst. De journalist wordt geacht duidelijk te maken dat hij spreekt in eigen naam en niet namens de openbare omroep. Het vertrouwen in de onpartijdigheid van de berichtgeving van de VRT-nieuwsdienst mag immers niet worden geschaad door het optreden van een journalist."

"Ook de Code van de Raad voor de Journalistiek schrijft gelijkaardige principes, zoals o.m. de plicht tot nauwkeurigheid, voor. Deze Code blijft onverminderd van toepassing op alle VRT-journalisten."

"Aan de deontologische adviesraad werd inmiddels om advies gevraagd. Ook voor de raad moet de komende dagen duidelijk worden of de geloofwaardigheid van beide journalisten door deze publicatie wordt ondergraven. Zij adviseerde de hoofdredactie alvast zich van het boek te distantiëren."