"Uplace is een gevaar voor de volksgezondheid"

De stad Vilvoorde heeft in het dossier rond Uplace een bijkomend bezwaarschrift gestuurd naar Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De stad, die vreest voor schade aan de plaatselijke middenstand, wijst nu ook naar de problematiek van het fijn stof.

Door de komst van het winkelcomplex Uplace in Machelen zal de concentratie fijn stof nog toenemen. En dat terwijl de Europese normen voor fijn stof nu al worden overschreden. Dat zegt het stadsbestuur van Vilvoorde in het nieuwe bezwaarschrift.

"Het Vlaamse vergunningsbeleid is een instrument om de fijnstofproblematiek niet nog verder te laten escaleren. De toekenning van een milieuvergunning voor Uplace is in die context dus des te meer onverantwoord", luidt het.

"We zijn het enige meetpunt in Vlaanderen waar men vandaag de Europese norm al zo zwaar overschrijdt. Dit gaat men enkel nog verergeren door een megalomaan complex neer te zetten waar men 8 miljoen autobezoekers per jaar verwacht. Dit is inzake leefkwaliteit en leefmilieu een onmogelijke zaak", stelt burgemeester Marc Van Asch (CD&V).

Uplace mikt op 8 miljoen bezoekers per jaar. Het omstreden megashoppingcenter heeft een bouwvergunning, maar wacht nog op een milieuvergunning. Minister Schauvliege (kleine foto) moet daarover beslissen, maar wanneer ze dat zal doen, is nog onduidelijk.

Als de milieuvergunning zou worden toegekend, plant het bestuur van Vilvoorde bijkomende juridische stappen. "Niet alleen de leefbaarheid van de handelskern loopt gevaar, maar ook de volksgezondheid in de hele regio", klinkt het.