Geduld van Vlaamse regering over Hedwigepolder is op

De Vlaamse regering start de geschillenprocedure met Nederland op omdat onze noorderburen de afgesproken ontpoldering van de Hedwigepolder nog niet hebben uitgevoerd. "We hebben veel geduld en begrip voor Nederland gehad", klinkt het.

Vandaag nog wees de Nederlandse Tweede Kamer een plan af dat een gedeelte van de Hedwigepolder onder water zou zetten. Daarmee gaat de hele discussie in Nederland nog maar eens terug naar af.

In 2005 tekenden Vlaanderen en Nederland een akkoord om de Hedwigepolder onder water te zetten, als natuurcompensatie voor de uitdieping van de Westerschelde. Maar dat plan stuitte op massal protest van landbouwers.

Het akkoord werd gesloten door de regering-Balkenende, maar de regering-Rutte kwam daarop terug. Daarom is Nederland voorlopig nog geen afspraken uit het akkoord nagekomen. Enkele weken geleden werd er nog een alternatief plan uitgewerkt om de Hedwigepolder gedeeltelijk onder water te zetten, maar ook dat werd dus weggestemd.

De Vlaamse regering heeft nu geen geduld meer en start de in het verdrag voorziene geschillenprocedure op. Die bepaalt dat Vlaanderen en Nederland zes maanden met elkaar gaan onderhandelen. "Als er schade geleden is, zullen we die daarbij op tafel leggen", zegt minister-president Kris Peeters (CD&V).