Geen steun voor sluitingsuur Leuvense cafés

In Leuven zijn zowel Open VLD, CD&V als de N-VA tegen een sluitingsuur voor de Leuvense cafés. Burgemeester Louis Tobback (SP.A) dreigt daar opnieuw mee na herhaaldelijke incidenten op de Oude Markt.

De discussie over de invoering van een sluitingsuur tussen 3 en 6 uur laaide recent op, toen bleek dat het aantal uitgaansgerelateerde feiten van slagen en verwondingen in 2011 steeg tot het recordaantal van 487.

De laatste maanden overlegt het stadsbestuur met de vzw Oude Markt over alternatieve maatregelen. Gisteravond zei Tobback dat hij van de cafébazen op de Oude Markt onder meer verwacht dat ze geen drank meer schenken aan wie kennelijk dronken is. Ze moeten ook strenger optreden tegen druggebruikers.

"Als de wantoestanden in het uitgaansleven op de Oude Markt de komende maanden niet verbeteren, zal ik na de verkiezingen aan de gemeenteraad voorleggen om een nachtelijk sluitingsuur in te voeren", besloot Tobback.

Dat voorstel werd alvast niet op veel enthousiasme onthaald bij oppositiepartij Open VLD. Volgens Luc Ponsaerts stelt Tobback ten onrechte cafébazen verantwoordelijk voor "een algemeen maatschappelijk sociaal probleem". De wijze waarop Tobback de problemen benadert, deed hij af als "nestbevuiling". 

Volgens Danny Pieters van oppositiepartij N-VA creëert een sluitingsuur gewoon een nieuw probleem. "Dan krijg je iedereen gelijktijdig op straat en dan kan je nog veel minder amokmakers in bedwang houden. Bovendien straf je dan alle horeca-uitbaters die normaal perfect functioneren. Dus wij zeggen: pak die groepen die afzakken naar Leuven om boel te maken serieus aan en treed ook op tegen horeca-uitbaters die blijven alcohol schenken aan mensen die duidelijk al in beschonken toestand zijn."

Tobback krijgt ook geen steun van coalitiepartner en eerste schepen Carl Devlies (CD&V). Hij is voorstander van een harde aanpak van criminaliteit, maar is het eens met zijn N-VA-collega dat de invoering van een sluitingsuur eerder problemen creëert dan oplost.

lees ook