Vanackere: "Belasting op arbeid moet omlaag"

Van zodra er opnieuw budgettaire ruimte is, moet de belasting op arbeid omlaag. Dat heeft minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) gezegd in "De ochtend" op Radio 1. Hij reageert daarmee op een aanbeveling van de Europese Commissie.

Volgens de Commissie moet België dringend de omslag maken naar een groener belastingsysteem, met minder lasten op arbeid en meer lasten op vervuiling en energieconsumptie.

Vanackere is het daarmee eens, maar volgens hem zal een verlaging ten vroegste mogelijk zijn in de tweede helft van de legislatuur. "De eerste stap moet zijn de begroting op orde krijgen, vervolgens kan je kijken hoe je dat kan combineren met een lagere fiscaliteit op arbeid."

De minister gaat ook deels akkoord met de aanbeveling om de verkeersfiscaliteit aan te passen. Volgens de Commissie zijn we immers laagterecordhouder op het vlak van milieubelastingen. "We hebben in het verleden een paar andere keuzes gemaakt dan de rest van Europa, er wordt bijvoorbeeld geen accijns geheven op lpg. De fiscaliteit op verkeer kan dus nog wat worden opgekrikt."

Vanackere wil doorgaan op de ingeslagen weg. "De nieuwe autofiscaliteit op basis van CO2-uitstoot is bijvoorbeeld een uitvoering van de Europese aanbevelingen. We zullen op deze weg moeten voortgaan." Europese boetes riskeert ons land niet, voegt hij er nog aan toe.