Klacht van hoofdcommissaris tegen korpschef in Gent

In Gent zijn er opnieuw problemen binnen de top van de lokale politie. Hoofdcommissaris Frederik Van Belle heeft een klacht ingediend tegen zijn eigen korpschef, Filip Rasschaert. Die zou hem gepest hebben. "De klacht is onterecht", reageert Rasschaert.

Van Belle vindt dat de korpschef hem negeert en te weinig opdrachten geeft. Hij vindt ook dat een aantal hoofdinspecteurs en commissarissen opdrachten krijgen die eigenlijk voor een hoofdcommissaris moeten zijn, zo staat te lezen in De Standaard. Het is al de tweede keer dat Van Belle een klacht indient. Er wordt momenteel onderzocht of de klacht gegrond is.

Filip Rasschaert (kleine foto) laat weten dat hij heeft "kennis genomen van de klacht tegen hem met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag". De korpschef meent dat de klacht onterecht is en heeft vertrouwen in de onafhankelijke preventiedienst die het onderzoek voert.

En voorts klinkt het: “De korpschef is meer dan tevreden over de steun en het engagement van de directeurs, diensthoofden, wijkcommissarissen en andere leidinggevenden die samen met hem werken aan de realisatie van de geformuleerde interne en externe korpsdoelstellingen. Bovendien is de korpschef ervan overtuigd dat de huidige geschillen geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de dynamiek van de Gentse flikken die elke dag meer dan hun best doen voor een veilig en leefbaar Gent.”

Burgemeester Daniël Termont (SP.A) wil het onderzoek afwachten voor hij reageert. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan Van Belle naar de straf- of arbeidsrechtbank trekken.

Binnen de Gentse politie rommelt het al langer. Onlangs nog werd ex-politiewoordvoerder Steven De Smet, een medestander van Van Belle, veroordeeld. De veroordeling kwam er nadat Rasschaert (kleine foto) een klacht had ingediend tegen onbekenden voor het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers.