Record van 111 miljoen sociale fraude gerecupereerd

De sociale inspectiediensten hebben het voorbije jaar enkele grotere sociale fraudenetwerken blootgelegd. Daardoor hebben ze een recordbedrag kunnen terugvorderen: 111,6 miljoen euro. De meest voorkomende fraude is gesjoemel met ontslagbrieven.

De inspectiediensten hebben 44 bedrijven ontdekt die valse C4's afleveren. "Het gaat dan over postbusbedrijven die tegen betaling valselijk willen verklaren dat mensen voor hen hebben gewerkt, voldoende lang om hen recht te geven op een sociale uitkering. Die firma’s helpen honderden mensen aan een uitkering", zegt Jean-Claude Heirman, de topman van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) in De Tijd.

"Het gaat vooral om vreemdelingen die in België komen wonen. In het begin hebben ze geen recht op een uitkering", zegt Heirman aan het radionieuws. "De bedrijven zeggen tegen de vreemdeling dat ze hem zullen aangeven bij de RSZ als uitkeringsgerechtigde, maar dan moet die persoon eerst 1.000 euro betalen om aangegeven te worden en zo enkele maanden een werkloosheidsuitkering te krijgen."

De inspectiediensten voeren de laatste jaren meer gerichte controles uit in plaats van lukrake controles bij bedrijven. De diensten analyseren eerst het risico van het bedrijf alvorens te beslissen over een inspectie. Daarnaast werken de inspectiediensten ook meer samen waardoor sneller verdachte dossiers boven water komen drijven.

Vorig jaar hebben de sociale inspectiediensten 12.997 gezamenlijke controles uitgevoerd. Bij 31% van de gecontroleerde bedrijven kwam sociale fraude aan het licht. Voor Vlaanderen lag het percentage op 27% van de 8.349 controles.

Dat resulteert in een recordbedrag dat is gerecupereerd bij de fraudeurs: 111,6 miljoen euro. Vorig jaar was dat bedrag 78,4 miljoen, en in 2009 was het nog 68,9 miljoen.

Dit jaar gebruiken de sociale inspectiediensten nog een andere, betere methode voor de risicoberekening, namelijk datamining, waarbij een massa aan gegevens aan elkaar wordt gekoppeld.  De Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) heeft dan weer een aparte cel die zich bezighoudt met de grotere fraudeconstructies. Van januari tot maart heeft de cel al 400 fraude-indicatoren ontvangen en 17 onderzoeken opgestart.