Vlaanderen voerde beduidend minder wapens uit

Vlaanderen heeft vorig jaar voor een bedrag van 200 miljoen euro wapens of militair materieel uitgevoerd. Dat is 100 miljoen euro minder dan in 2010. Uit de cijfers van het Vlaams Vredesinstituut blijkt voorts dat de invoer van wapens min of meer gelijk bleef.

"Het lijkt of de Europese financiële crisis een invloed gehad heeft op de Vlaamse wapenuitvoer", zegt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut. "De Vlaamse defensieindustrie is traditioneel gericht naar andere Europese bedrijven." De wapenexport naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika hield daarentegen wel goed stand, aldus Duquet.

Omdat bij het afleveren van de vergunning voor de export van onderdelen niet altijd duidelijk is wie de eindgebruiker is, vraagt het Vlaams Vredesinstituut om meer preventief te werk te gaan. "We moeten niet enkel extra voorzichtig zijn met uitvoer en doorvoer naar landen waar reeds een conflict aanwezig is, maar ook preventief te werk gaan door bij vergunningsaanvragen de bestaande Europese criteria rond mensenrechten, intern conflict en regionale stabiliteit zwaarder te laten doorwegen", klinkt het. Het instituut verwijst daarbij onder meer naar de recente conflicten in de Arabische wereld.

Gisteren keurde de commissie Buitenlands Beleid in het Vlaams parlement een nieuw Vlaams wapendecreet goed. Daarmee wordt het makkelijker om militaire producten uit te voeren naar andere Europese lidstaten. Voor landen buiten de Europese Unie blijven vergunningen nodig.