87% van leerlingen slaagt voor "verkeerstoets"

In 1.114 basisscholen hebben de leerlingen van het 5e leerjaar deelgenomen aan "De Grote Verkeerstoets". Ongeveer 30.000 leerlingen kregen 25 meerkeuzevragen over het verkeer op de computer. 87% van de leerlingen is geslaagd voor de test.

Vorig jaar was 91% van de leerlingen geslaagd, maar het gemmiddelde lag vorig een punt lager. Jongens scoren over het algemeen anderhalve procent beter dan meisjes.

De leerlingen kregen foto's en filmpjes te zien van realistische verkeerssituaties, waarna ze daarover een vraag moesten beantwoorden. Het kon gaan over verkeersborden, kruispunten, verkeerssituaties in een stadscentrum, verkeerssituaties buiten het stadscentrum en in een dorp.

De bedoeling was de kinderen bij te brengen hoe je je als voetganger of als fietser verkeersveilig moet gedragen. Zo kregen ze een filmpje te zien over hoe ze de dode hoek van vrachtwagens kunnen vermijden, wat ze kunnen doen als ze langs een rij geparkeerde auto's fietsen of hoe ze als voetganger veilig kunnen oversteken op een zebrapad zonder verkeerslichten.