"Belastingdruk in België is hoger dan ooit"

De belastingdruk in België zal dit jaar een historisch recordniveau bereiken. Dat voorspelt het Federaal Planbureau in De Tijd. De reden daarvoor is het saneringsbeleid van de federale regering en de gewesten, luidt het.

Volgens het Planbureau stijgt de belastingdruk in ons land dit jaar tot 45 procent van het bruto binnenlands product. In 2011 was dat nog 43,4 procent. Zowel de gezinnen als de ondernemingen betalen beduidend meer belastingen.

Dat komt onder meer doordat de regering-Di Rupo de notionele intrestaftrek voor bedrijven heeft ingeperkt en de roerende voorheffing heeft verhoogd. Ook het beleid van de gewestregeringen draagt bij tot de stijgende belastingdruk, zegt Jan Verschooten van het Planbureau.

Bij de begrotingscontrole in maart werden voor 400 miljoen extra belastingen aangekondigd. "We zitten in een saneringsbeleid en in dat opzicht is het verhogen van de fiscale druk niet onlogisch. Het hoeft ook niet onmiddellijk te betekenen dat de verhoging zich zal voortzetten de komende jaren", zegt Verschooten.

De belastingen liggen in ons land ruim 4 procent hoger dan het gemiddelde in de eurolanden. België voert ook de lijst aan van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, van landen met de hoogste belastingdruk.

Belastingaangifte ingewikkeld

De belastingaangifte in ons land is complexer en tijdrovender dan in andere landen. Dat blijkt uit een vergelijkende studie in 22 landen van het consultancybedrijf Deloitte.

Vooral de vele persoonlijke aftrekposten maken de belastingaangifte moeilijk. "Een Belgische belastingplichtige spendeert gemiddeld twee tot vijf uur om de aangifte in te vullen, waarbij vooral tijd verloren gaat aan het verzamelen van de juiste documenten", zegt Patrick Derthoo van Deloitte.

Hoewel België goed scoort in vooraf gekende informatie - die gegevens worden voorlopig enkel vooraf ingevuld via de elektronische aangifte - kan tax-on-web wel nog geoptimaliseerd worden, zegt Derthoo.

"Zo zou het een grote stap voorwaarts zijn als ook gegevens over hypothecaire leningen vooraf ingevuld zouden kunnen worden. Er lopen hierover gesprekken met de banksector, maar dat is nog niet voor onmiddellijk."