Beersel onderzoekt problemen van wateroverlast

Burgemeester Hugo Casaer (CD&V) wil onderzoeken hoe het komt dat er zo veel overlast was na de wolkbreuk zondag. Verschillende straten stonden onder water. Er bleef ook opvallend veel slijk achter in de straten, eens het water was weggetrokken.

Beersel was een van de gemeenten die zondag het zwaarst getroffen werd door het hevige onweer.

"We willen alle verschillende facetten onderzoeken die kunnen bijgedragen hebben tot de wateroverlast of het versneld naar beneden komen van slijk en van water, ook in de gescheiden rioleringsstelsels", zegt Casaer. "Het gaat onder andere over het uit de oevers treden van alle waterlopen of de botsing van het water van de collectoren met het water van de kleine rivieren en beken. We willen nagaan hoe we dat kunnen opvangen, door bijvoorbeeld overstroombare gebieden te maken of bufferzones in te bouwen en dammen te gaan bouwen."

De laatste jaren heeft Beersel al verschillende keren te kampen gehad met wateroverlast. "Maar zo veel modder, zoveel hebben we nog nooit gehad", zei een inwoonster zondag.