Brussels Gewest mag geen scholen financieren

Het Brussels Gewest mag geen schoolplaatsen in het basisonderwijs financieren. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist. Het hof zegt dat het gewest zich daarmee begeeft op een domein dat exclusief voor de gemeenschappen is voorbehouden.

Met het initiatief wou Brussel voldoende plaatsen creëren om het hoofd te bieden aan de demografische boom in en rond de hoofdstad. De Vlaamse regering en enkele Vlaamse organisaties stapten echter naar het Hof met het argument dat onderwijs een exclusieve gemeenschapsbevoegdheid is.

De Brusselse regering benadrukte dat haar initiatief niet tegen de grondwet indruist, omdat ze er ook de werkgelegenheid mee tracht op te krikken, wat wel een bevoegdheid van de gewesten is. Doordat er te weinig plaatsen zijn in de crèches of op de scholen, kunnen mensen niet gaan werken, luidde het. Maar het Hof heeft die redenering niet gevolgd. De lopende investeringen moeten wel niet worden geschrapt.

Minister-president Charles Picqué (PS) "neemt akte" van het arrest, maar benadrukt dat de 3.836 plaatsen in het Frans- en Nederlandstalig lager onderwijs die beloofd waren voor volgend schooljaar niet geschrapt moeten worden. Het gaat om plaatsen in modulaire constructies, in prefabgebouwen en in bestaande, gerenoveerde gebouwen.

"Zonder het Brussels Gewest hadden veel kinderen les moeten volgen in slechte omstandigheden of zich zelfs niet kunnen inschrijven in september", zegt hij. Picqué betreurt wel dat juridische bezwaren de bovenhand hebben gekregen "op de noden van de bevolking".

N-VA vindt de uitspraak van het hof niet meer dan logisch. Het arrest van het hof "vormt de bevestiging dat de gemeenschappen de hoofdactoren vormen in het hoofdstedelijk onderwijs", zegt Vlaams parlementslid Willy Segers van N-VA. "Het Brussels Gewest kan en mag dus niet meer dan een coördinerende rol op zich nemen".

De partij geeft toe dat er een capaciteitsprobleem dreigt in het onderwijs in Brussel, maar het zijn de gemeenschappen die daar aan moeten verhelpen, luidt het. "Het is vooral de Franse Gemeenschap die dringend moet investeren", zegt Segers. "Het wordt hoog tijd dat zij haar verantwoordelijkheid neemt".