Dubbel zoveel schildklierkanker in Wallonië en Brussel

Wallonië en Brussel tellen dubbel zoveel gevallen van schildklierkanker als Vlaanderen. Volgens het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) dat de regionale verschillen onderzocht, heeft dit mogelijk te maken met het grotere aantal operaties in Wallonië en Brussel waardoor chirurgen vaker een tumor in een vroeg stadium ontdekken.

Schildklierkanker komt eerder zelden voor. In ons land zijn er elk jaar bijna 660 nieuwe gevallen. België zit daarmee in de Europese middenmoot. Maar tussen de Belgische gewesten onderling is er wel een duidelijk verschil: 6,7 gevallen per 100.000 patiënten per jaar in Wallonië en Brussel tegenover 3,3 in Vlaanderen.

De onderzoekers stelden vast dat in Brussel en Wallonië meer gevoelige beeldvormingstechnieken en operaties worden uitgevoerd bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen.

Op die manier is er aanzienlijk meer kans dat kleine en zeer kleine tumoren toevallig worden ontdekt. "Het zou een verklaring kunnen zijn voor het regionale verschil, maar dit vraagt nog meer diepgaand onderzoek", klinkt het.

In Wallonië en Brussel worden met name 30 tot 40 procent meer NMR's, Pet-scans en echografieën van hals en halsslagaders genomen. In Vlaanderen, daarentegen, wordt in een eerste fase vaker de techniek van de fijne naald gebruikt.

Het KCE pleit voor het meer algemeen toepassen van de internationale richtlijnen zoals het onderzoek met de fijne naald. Dit zou de regionale verschillen sterk doen verminderen, en ervoor zorgen dat waardevolle pre-operatieve technieken meer worden gebruikt.

Bij een vroege opsporing van schildklierkanker is de overlevingskans na 5 jaar 91 procent.