Goed nieuws voor uitzendkrachten

Wie aan de slag is als uitzendkracht is voortaan beter beschermd. De Kamer keurde een nieuwe wet goed waarin staat dat een interimarbeider dezelfde voorwaarden moet krijgen als een vast personeelslid. Tenzij er een "objectieve reden" is voor een andere behandeling.

Eigenlijk werd een Europese richtlijn omgezet in een Belgische wet. Die bepaalt onder meer dat uitzendkrachten ook gebruik moeten kunnen maken van kantines, vervoersfaciliteiten of kinderopvang als dat er is. Verder moet de werkgever de uitzendkracht ook informeren over vaste jobs binnen het bedrijf.

Er zouden zo'n 520.000 uitzendkrachten actief zijn in ons land. Dat zijn werknemers die werken voor een uitzendkantoor, en tijdelijk worden ingeschakeld in bedrijven die daarom vragen.