"Pleidooi voor projecten buiten werk voor VRT-journalisten"

De Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) pleit ervoor dat VRT-medewerkers zich kunnen blijven engageren in journalistieke projecten buiten het werk. Ze doet dit in een reactie op de heisa die ontstaan is rond het boek "De keizer van Oostende".

Luc Rademakers (foto in tekst), algemeen hoofdredacteur van VRT Nieuws, liet  dinsdagavond weten "dat voor hem diepgravende onderzoeksjournalistiek van VRT-journalisten het best gedijt binnen de schoot van de VRT-nieuwsdienst". Hij deed die uitspraak nadat de VRT zich maandag gedistantieerd had van het boek dat VRT-journalisten Luc Pauwels en Wim Van den Eynde over vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) schreven voor uitgeverij Van Halewyck.

De VVJ pleit er nu voor dat VRT-medewerkers zich kunnen blijven engageren in journalistieke projecten buiten het werk, zoals onderzoeksjournalistiek gefinancierd door het Fonds Pascal Decroos, mits die projecten passen in de "minimale deontologie eigen aan de openbare omroep". De VVJ vraagt dat "de VRT in samenwerking met de redactieraad en de deontologische adviesraad de krijtlijnen voor de totstandkoming van externe journalistieke onderzoeksprojecten expliciteert".

"De wijze waarop de VRT-verantwoordelijken het incident tot dusver hebben behandeld, roept vragen op", stelt de VVJ ook. "De VVJ rekent erop dat zowel de hoofdredactie als de directie van de VRT haar beslissingen stroomlijnt met de oordelen van de redactieraad en de deontologische adviesraad."

Tot slot vraagt de VVJ nog aan alle mediaverantwoordelijken "dat er blijvend - en meer dan vandaag- wordt geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek". "Enkel door consequent en correct onze rol van waakhond op te nemen, komen we ten volle tegemoet aan onze taak van democratische tegenmacht."

De VVJ benadrukt in haar mededeling "dat ze geen uitspraak doet over (de correctheid van) de gebrachte informatie, noch over de (al dan niet) deontologische werkwijze van de betrokken collega's".