De Wever in dialoog met Turkse gemeenschap

In Merksem heeft Bart De Wever het programma van de N-VA voor de verkiezingen toegelicht bij een bezoek aan Fedactio, een koepelorganisatie van ruim 50 Turkse verenigingen. Nadien ging hij in op vragen uit het publiek. Het hoofddoekenverbod bleek nog steeds een erg gevoelige politieke kwestie.

Aan de hand van de prioriteiten op het vlak van onderwijs, activering en arbeid, heeft partijvoorzitter Bart De Wever het N-VA-programma voorgesteld aan leden van de Turkse gemeenschap. Het publiek kreeg de kans om vragen te stellen aan de kandidaat-burgemeester.

Bij een vraag over het hoofddoekenverbod liet De Wever zich opvallend genuanceerd uit. “Grenzen opleggen aan godsdienstvrijheid kan wat mij betreft enkel als dat redelijk en proportioneel is. Voor loketten van de stadsdiensten is dat bijvoorbeeld het geval, elders op de werkvloer en dus ook bij bedrijven valt dat moeilijker te beoordelen.”

De Wever zou naar eigen zeggen duidelijker en meer direct willen communiceren dan huidig burgemeester Patrick Janssens (SP.A). "De SP.A heeft bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heel wat allochtone stemmen gekregen, maar vooraf nagelaten openlijk aan te kondigen dat ze een verbod op religieuze symbolen wilde invoeren", verklaarde hij. "Dat heeft tot heel wat verontwaardiging geleid en uiteindelijk verzuring aan beide kanten."

Volgens De Wever bestaat er geen wondermiddel om de bestaande spanningen tussen de verschillende Antwerpse gemeenschappen op te lossen. “Het zal een hele tijd duren vooraleer we die situatie kunnen omkeren.”

lees ook