Een schepen minder vanaf 2019

Geert Bourgeois, minister van Binnenlands Bestuur, haalt zijn slag thuis. De bevoegde commissie van het Vlaams parlement heeft ingestemd met het hervormingsvoorstel van de N-VA-minister. Vanaf 2019 zal elk college het met één schepen minder moeten doen en in de provincies wordt het maximum aantal gedeputeerden beperkt tot vijf.

"Op deze manier versterken we de democratie en realiseren een afslanking van het politieke apparaat", beweert Bourgeois.

De bijsturingen aan het gemeente-, provincie- en OCMW-decreet zijn niet verwaarloosbaar. Het maximum aantal schepenen van gemeenten en districten zal vanaf 2019 met één verminderen, terwijl het maximaal aantal gedeputeerden wordt gereduceerd tot vijf.

De gemeenteraad krijgt ook een aantal nieuwe instrumenten. Zo zullen alle stukken en notulen elektronisch worden doorgespeeld op verzoek van de raadsleden. Bekendmaking gebeurt voortaan ook via het internet.

"Niet onbelangrijk is dat de niet-benoemde burgemeesters door de wijziging van het decreet niet langer opnieuw voorgedragen zullen kunnen worden tijdens de legislatuur", geeft Bourgeois mee.

Interessant is ook een nieuwe procedure die wordt ingevoerd en de gemeenteraad de mogelijheid biedt om een nieuw college aan te stellen, indien bij meerheid wordt vastgesteld dat de gemeente onbestuurbaar is geworden.

Toch is er ook kritiek te horen bij oppositiepartij Open VLD. Volgens de liberalen kan de nieuwe procedure net onbestuurbaarheid in de hand werken. "Een kleine coalitiepartner kan zo dreigen om samen te werken met de oppositie en zo de andere coalitiepartners naar de oppositie verwijzen", vreest parlementslid Marnic De Meulemeester.

lees ook