Eerste schepen Heuvelland gebannen van CD&V-lijst

Eerste schepen Geert Vandewynckel (CD&V) zal geen kandidaat zijn op de CD&V-lijst in Heuvelland. Gisteren besliste CD&V Heuvelland in onderling overleg dat Vandewynckel geen plaats op de lijst krijgt wegens het groeiende verschil in visie over het te voeren beleid in de landelijke gemeente.

“We hebben de laatste jaren met de CD&V-groep ontzettend mooie projecten verwezenlijkt en grote stappen vooruit gezet, goed voor de hele streek. Maar op dit moment is er een samenloop van omstandigheden waardoor de visies tussen mezelf en de CD&V-groep erg uiteenlopen. Het is moeilijk om op eenzelfde lijn te staan”, zegt eerste schepen Vandewynckel.

Vooral de mate van ambitie die aan de dag gelegd mag worden voor het bestuur van “de mooiste gemeente in Vlaanderen” zou een heikel punt zijn. Ook de gespannen sfeer rond de nieuwe plannen van ruimtelijke ordening, gestuurd vanuit Europa en Vlaanderen, zou bijgedragen hebben tot de interne breuk.

Consequent christendemocraat

Ondanks de meningsverschillen en huidige situatie waarbij er geen plaats voor hem voorzien is op de lijst, blijft Vandewynckel lid van CD&V en hoopt hij dat de groep hem opnieuw als kandidaat zal aanvaarden. Een overstap naar de N-VA of Gemeentebelangen is voor de schepen geen optie.

“Ik ben ontgoocheld en ontevreden maar ik ben consequent christendemocraat en voel dus geen rancune. Wat moet ik doen? Hard vechten tegen deze beslissing? Als de groep mij niet wil is dat een democratische besluit waar ik mij bij neerleg”, zegt Vandewynckel.

Burgemeester Bernard Heens (CD&V) laat er geen twijfel over bestaan. “Voor ons is het uitgesloten dat hij toch kandidaat zou zijn. De visies op verschillende beleidsdomeinen lopen te hard uit elkaar.”

“Ik weiger de afloop negatief te zien”, reageert de schepen. “Bij een moment van druk moet je even stil staan. Misschien zullen we elkaar in de toekomst opnieuw vinden.”

lees ook