Extra middelen voor zelfstandige kinderdagverblijven

Zelfstandige kinderdagverblijven zullen voortaan ondersteund worden voor het opvangen van 50 kinderen. Vroeger was dat maar voor 28 kinderen. De Vlaamse regering keurde vandaag de regeling goed met de bedoeling kinderdagverblijven te versterken en voor meer capaciteit te zorgen.

Een kinderdagverblijf krijgt elk jaar 566,99 euro per kind dat het opvangt, met een plafond van 28 opvangplaatsen in zelfstandige kinderdagverblijven. Als er meer kinderen in de dagopvang  zitten, moet het verblijf dat zelf bekostigen.

Dat plafond wordt nu verhoogd. Voortaan krijgen zelfstandige kinderdagverblijven steun voor de opvang van 50 kinderen. Dat is bijna 12.500 euro meer per jaar. “Dankzij die verhoging wordt de sector versterkt en wordt een bijkomend aanbod gecreëerd”, zegt Vlaams minister van Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V).

De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Een financiële meevaller voor kinderdagverblijven waar op dit moment al meer dan 28 kinderen zitten, maar daar geen steun voor kregen. Meer dan 600 kinderdagverblijven vallen onder de nieuwe maatregel, dat zal de Vlaamse overheid in totaal 7,5 miljoen euro kosten per jaar.