Kabinet Rutte weigert te beslissen over Hedwigepolder

De Nederlandse premier Mark Rutte vindt het dossier van de Hedwigepolder "een buitengewoon boeiende puzzel", zo zei hij in het parlement. De regering heeft deze middag het dossier besproken, maar is niet tot een besluit gekomen. Het volgende kabinet zal moeten beslissen over de kwestie.

Het kabinet Rutte wil geen besluit nemen in het dossier van de Hedwigepolder, omdat het demissionair is. Dat zei staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) na afloop van de ministerraad. Bleker hoopt op begrip van Vlaanderen voor deze beslissing.

Vlaanderen en Nederland hebben in 2005 in de Scheldeverdragen afgesproken om de Hedwigepolder onder water te zetten ter compensatie van de natuurschade die wordt opgelopen, als de Westerschelde verdiept en verbreed wordt. Maar de bewoners van Zeeland hebben zich altijd fel verzet tegen die maatregel. 

Sindsdien probeert de Nederlandse regering alternatieven te bedenken. De regering had weer een alternatief klaar waarbij de Hedwigepolder maar voor een derde ontpolderd zou worden, naast enkele andere maatregelen. Maar de Tweede Kamer in Nederland heeft dat voorstel dinsdag afgewezen. De regering buigt zich daarom vandaag opnieuw over "deze boeiende situatie", zo zei Rutte gisteren in het parlement.

De ontpoldering (het onder water zetten) van de Hedwigepolder is al jaren een twistpunt tussen de Nederlandse en de Vlaamse regering. Beide regeringen willden de Schelde verdiepen en verbreden, maar Europa eiste daarvoor natuurcompensaties omdat dit een grote impact zou hebben op het milieu.

De Westerschelde wordt verdiept en verbreed om de haven van Antwerpen bereikbaar te houden voor grotere schepen, ongeacht het getij. Maar ook de havens van Vlissingen en Terneuzen hebben baat bij deze verdieping en verbreding.

De procedure, de financiën, de natuurcompensaties en andere afspraken werden neergeschreven in de Scheldeverdragen in 2005. De ontpoldering van de Hedwigepolder is een van de natuurcompensaties.

Actie tegen Nederland

Dat Nederland wil terugkomen op de gemaakte afspraken, stuit op heel wat ongenoegen en onbegrip in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft al aangekondigd Nederland via arbitrage te willen dwingen de gemaakte afspraken na te komen.

Ook de natuurverenigingen ondernemen actie tegen Nederland. Natuurpunt, Vogelbescherming Nederland en de Europese organisatie Birdlife Europe vragen aan de Europese Commissie om een procedure op te starten tegen Nederland omdat een beslissing over de Hedwigepolder uitblijft. Ze hebben een officiële vraag om een procedure op te starten tegen Nederland per brief verstuurd naar Europees commisaris voor Milieu Janez Potocnic.