N-VA: "Kameraden blijven zeker van superhoog loon"

N-VA-Kamerlid Steven Vandeput kan zich niet vinden in het voorstel van PS-minister Magnette om het loon van overheidsmanagers pas in de toekomst te beperken. "Een typisch socialistisch voorstel", noemde Vandeput het vanmorgen in "De ochtend" op Radio1.

Vandeput is niet tegen een beperking van de lonen an sich, maar hij stoort zich aan het feit dat de beperking enkel voor toekomstige managers geldt. "Zo blijven onze huidige kameraden van de SP.A en PS toch buiten schot", klinkt het.

Hij vraagt zich ook af of een beperking op "zo'n socialistische wijze moet gebeuren, namelijk dat iedereen hetzelfde krijgt ongeacht hoe hij of zij presteert." Hij vindt het geen goede zaak dat er niet gedifferentieerd kan worden. "Er is geen minder goed loon voor wie minder presteert en wij geloven nu eenmaal in het belonen van mensen die goed werken en omgekeerd."

Open VLD-collega Gwendolyn Rutten nuanceert. "Het gaat om een voorstel van een minister dat aandachtig zal bekeken worden om de precieze voorwaarden vast te leggen. Ook goede overheidsmanagers zullen in dat voorstel beloond kunnen worden, aangezien er bovenop de vaste vergoeding nog een variabel deel van maximaal 30 procent mogelijk is", aldus Rutten.

Maar Vandeput blijft bedenkingen hebben. Hij vraagt zich af hoe variabel dat variabele deel van de vergoeding in de realiteit zal zijn.