Oversubsidiëring zonnepanelen aan banden gelegd

Vanaf volgend jaar wordt het onmogelijk om nog winst te maken met groenestroom- certificaten. De Vlaamse regering heeft beslist om de oversubsidiëring van zonnepanelen te laten uitdoven. Tegelijk wordt de doelstelling voor de productie van groene stroom opgetrokken van 13 tot 20,5 procent tegen 2020.

De Vlaamse regering is tot een akkoord gekomen over de hervorming van de ondersteuning van groene stroom. De regering wil de oversubsidiëring aanpakken, investeerders meer zekerheid bieden en komen tot een correcte verdeling van de kosten tussen gezinnen en bedrijven.

In het oude systeem konden mensen en bedrijven overdreven winsten maken, omdat het gebaseerd was op vaste bedragen per geleverde megawatt groene stroom. Dat was soms meer dan 400 euro gedurende 20 jaar.

Daar komt nu een einde aan. In het nieuwe systeem komt er een variabel bedrag, dat gebaseerd is op de marktprijs van de elektriciteit en wat het effectief kost om met zonnepanelen, windmolens of biomassa te werken.

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A, foto links) verdedigt de hervorming. "Iedereen die groene stroom produceert, zal net voldoende krijgen om het een slimme investering te maken, maar niet meer dan dat. We beloven een terugverdientijd en een rendement dat net goed genoeg is om te kunnen investeren. Dat geldt zowel voor mensen met zonnepanelen als voor bedrijven met grote installaties."

Terugverdiend op 10 jaar

Voor zonnepanelen zal de terugverdientijd voortaan 10 jaar bedragen. "Dat betekent dat na 10 jaar de panelen helemaal zijn terugverdiend, maar je wel 20 jaar lang gratis stroom geniet", zegt Van den Bossche.

De ondersteuning van groene stroom staat in Vlaanderen al een tijdje op de helling. De beslissing over de afbouw van de steun voor zonnepanelen viel vorig jaar al. Toen werd beslist om de subsidiëring van 230 euro terug te brengen tot 90 euro tussen 2012 en 2016, maar dat wordt nu drastisch versneld.

"Het systeem is voor een deel slachtoffer geworden van zijn eigen succes", zegt Van den Bossche. Door de massale investeringen in hernieuwbare energie en vooral in zonnepanelen, is er een overschot aan certificaten. Wanneer producenten hun certificaten niet meer verkocht krijgen, is men minder geneigd om nieuwe investeringen te doen.

Doelstelling groenestroomproductie opgetrokken tot 20,5%

De doelstelling voor de productie van groene stroom wordt opgetrokken van 13 tot 20,5 procent tegen 2020. Nu is dat zo'n 7 procent.

De plannen worden nu in een voorstel van decreet gegoten en bij het Vlaams Parlement ingediend. Als het parlement het voorstel nog voor het zomerreces goedkeurt, dan kunnen de hervormingen al op 1 augustus 2012 worden ingevoerd.

Bedrijven en burgers die meer informatie willen over de kostprijs van groene stroom kunnen terecht bij het Vlaams Energieagentschap.

Gematigd positieve reacties

Het ondernemersnetwerk Voka reageert tevreden op het akkoord. "De nieuwe regeling vormt een evenwicht tussen het behoud van concurrentiekracht voor de industrie en de ambities in de groenestroomproductie", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer.

Ondernemersorganisatie Unizo vindt de beperking van de steun in de tijd een goede zaak, maar ziet nog ruimte voor verbetering. "Dat kan onder meer door in te grijpen in de distributienettarieven door de inperking van de winstmarges van de distributienetbeheerders", klinkt het.

De Bond Beter Leefmilieu reageert afwachtend positief. "Het is een klein stapje vooruit, maar het kan ambitieuzer." Daarmee doelt de BBL op de optrekking van de doelstelling voor groene stroom van 13 naar 20,5% tegen 2020.

Ook technologiefederatie Agoria is tevreden. "Dit was dringend noodzakelijk om het vertrouwen van investeerders in het Vlaamse groene energiebeleid te herstellen", zegt Agoria.

Meerderheidspartijen CD&V en N-VA roepen op tot een snelle goedkeuring.

Meest gelezen