Werkloosheid stijgt in Vlaanderen en daalt in Wallonië

Het aantal werklozen met een uitkering in ons land is de afgelopen maand april met 0,8 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat om de eerste stijging sinds oktober 2010. Opvallend is dat de stijging zich doorzet in Vlaanderen en Brussel, terwijl de werkloosheid in Wallonië daalt.

Het is al anderhalf jaar geleden dat het aantal werklozen op jaarbasis nog eens de hoogte in ging. Nu zijn er 420.000 uitkeringsgerechtigden. De stijging is het gevolg van de slabakkende economie. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Bijna de helft van de werklozen is meer dan 2 jaar werkloos.

Maar de stijging zet zich niet bij iedereen door. Bij mannen was er een stijging met 1,8 procent. Bij vrouwen daalde de werkloosheid met 0,4 procent. Een verklaring is dat mannen traditioneel in conjunctuurgevoeliger sectoren werken.

De stijging is te voelen in Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen telde in april 154.610 werklozen. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Wallonië telde in absolute cijfers meer werklozen, 188.987 mensen kregen er een uitkering, maar laat wel een daling optekenen van 0,7 procent. Brussel telde 77.029 werklozen met een uitkering, een stijging van 2,9 procent.