Ook erven en schenken onder de fraudeloep

De regering gaat de strijd tegen fiscale fraude ook opvoeren bij erfenissen en schenkingen. De successierechten vallen voortaan ook onder de antimisbruikbepalingen, schrijft De Tijd.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) pakte onlangs uit met een actieplan om fiscale en sociale fraude harder aan te pakken. Bovenaan het lijstje staat grote en georganiseerde fraude, maar ook erfenissen blijken onder de nieuwe antimisbruikbepalingen te vallen.

Volgens die bepalingen wordt een fiscaal misdrijf omschreven als elke constructie die als hoofddoel heeft om belastingen te ontlopen. Bij successieplanning spelen fiscale motieven wel vaker een rol. Denk maar aan een schenking die nog voor het overlijden gedaan wordt om de hoge successierechten voor de erfgenamen nadien te vermijden.

De al bestaande handelingen om successie- of schenkingsrechten uit te sparen zijn wettelijk en worden ook niet verboden, maar ze mogen niet louter en alléén toegepast worden om belastingen te vermijden. De fiscus zal dat vanaf 1 juli geval per geval moeten beoordelen.

Wat mag of niet mag, zal voldoende duidelijk zijn, belooft Financiën. "Als het énige motief voor een rechtshandeling het vermijden of ontwijken van successierechten is, dan zal die constructie niet aanvaard worden, zegt Francis Adyns, woordvoerder van Financiën.

Lees op de website van de Nederlandstalige notarissen meer over erven en schenken.