Antwerpse districten "steeds belangrijker" voor N-VA

Nu de strijd om 't Schoon Verdiep is losgebarsten, richt N-VA zich ook op de negen districten van de stad. "Investeren in alle hoeken en kantjes, alle pleintjes en groenzones die Antwerpen rijk is", luidt de strategie. De partij van Bart De Wever maakte ook de lijsttrekkers bekend voor de districten.

"De bevolkingsgroei van de stad moet opgevangen worden in een 20ste eeuwse districtengordel tussen de Singel en de R11", zegt Liesbeth Homans (rechts op foto), die plaats twee op de gemeenteraadslijst krijgt.

De demografische stadsuitbreiding moet dus worden weggeslikt in de districten. Daar moet de mobiliteit aangepakt worden en scholen en kinderopvang moeten er uitbreiden. De districtsbesturen staan echter geregeld aan de klaagmuur van het stadhuis. Zij willen maar al te graag meer bevoegdheden.

Financiële armslag

N-VA beweert een oplossing te hebben. "Meer verdieping", zegt Homans. Haar partij wil de districten "bijvoorbeeld" verantwoordelijk maken voor stedelijk wijkoverleg. Maar ze ziet ook de kern van het probleem. "Betere afspraken zijn nodig, adviezen mogen niet zo maar op de stapel papier gelegd worden."

De stem van de districten moet meer gehoord worden. Daar zijn de meeste partijen het over eens. En dan gaat het al snel over meer financiële armslag. N-VA wil dan ook meer middelen uit het districtsontwikkelingsfonds halen en Europese subsidies doorspelen naar de negen districten.

Nieuwe lijsttrekkers

Voor de N-VA is het belang van de districten in Antwerpen dus groot: "De visie op de toekomst van de stad gaat er mee gepaard."

De programma's in de districten zullen nog onthuld worden in de loop van juni. Opvallende en nieuwe lijsttrekkers zijn advocate Zuhal Demir, in het district Antwerpen en Alain Herremans, bestuuslid voor Unizo Antwerpen, in Borgerhout.

lees ook