Burgemeester De Vis naar 3e ambtstermijn?

In Ham drukt burgemeester Dirk De Vis (CD&V) al 12 jaar lang zijn stempel op het beleid. De Open VLD-oppositie verweet hem wel eens zijn dominante stijl tijdens gemeenteraadszittingen. Meestal resulteerde dat in een stevige klop van de voorzittershamer op tafel. De Vis zal tot zijn spijt zijn trouwe luitenant moeten missen: SP.A-schepen Eddy Luyckx houdt het voor bekeken. Vraag is of de SP.A dit verlies van haar kopman kan opvangen?

Burgemeester De Vis hoopt dat zijn inspanningen voor de modernisering van de gemeentelijke accommodatie geapprecieerd worden. Tijdens deze legislatuur werden onder meer een nieuw gemeentehuis gebouwd en een nieuw jeugdhuis en het nieuwe kinderopvangcentrum is zo goed als klaar. De Vis verwacht ook veel van het bouwproject "Ons Dorp" achter de kerk van Kwaadmechelen. Open VLD vreest voor mobiliteitsproblemen tijdens en na de heraanleg van de gewestweg doorheen de twee dorpskernen en de ontwikkeling van het project "Ons Dorp".

Vandezande trekt Open VLD

Open VLD wordt aangevoerd door Robert Vandezande. De partij had heel wat kritiek op de vermeende verspilzucht van de meerderheid en wijst op de volgens haar hoge schuld per inwoner. Nog van de partij zijn ouderdomsdeken en provincieraadslid Pol Rutten en Daisy Zaenen.

Vraag is hoe de kritiek op voetbalclub Ham United onthaald zal worden bij de publieke opinie. De fusieclub kreeg heel wat tegenwind van Open VLD vanwege het financiële beleid. Het gemeentebestuur van zijn kant werd verweten dat het veel te gul was voor de club en een bodemloze put vulde. ‘We zijn er niet om bedankjes te krijgen, wel om toe te zien dat de gemeentefinanciën op een behoorlijke manier besteed worden", zegt Open VLD-voorzitter Arne Mortier.

Pro Ham is een samengestelde lijst met SP.A en Groen onder leiding van Tom Peeters.

De N-VA heeft als lijsttrekker Peter Naegels. Voor Vlaams Belang is dat Jan Cluyssen. 

Ham krijgt er overigens volgende verkiezingen één schepen en twee gemeenteraadsleden bij.

Paul Van Moll

Meest gelezen