Groen wordt SANDER in Kontich

In Kontich wordt het kartel van SP.A, Spirit en Groen niet voortgezet. Onder initiatief van Joost Fillet stelt Groen zich kandidaat met een nieuw politiek project, de open dorpslijst SANDER. Lijsttrekker wordt Joost Fillet zelf, die al negen jaar gemeenteraadslid is voor Groen in Kontich.

“De ledenvergadering oordeelt dat Joost een ruime kennis heeft van diverse gemeentelijke bevoegdheden, en ook over de nodige politieke ervaring beschikt om het dorp mee te besturen”, zegt het partijbestuur. Hoewel SANDER een nieuw project is waarvan de naam, de inhoud en de organisatiestructuur door nieuwe mensen werden uitgedacht, kiest de lijst dus voor ervaring bovenaan.

Dat is volgens Fillet heel logisch. “Ik begrijp zeer goed dat het voor de nieuwe mensen niet vanzelfsprekend is om zich onmiddellijk op te werpen als lijsttrekker”, zegt hij. “Dat wil echter niet zeggen dat SANDER geen open dorpslijst is. Iedereen die zich politiek wil inzetten om Kontich opnieuw aangenamer te maken, mag lid worden en kan meedingen naar een plaatjes op de lijst. In de kerngroep van de dorpslijst is dan ook twee derde van de mensen nieuw.”

Maar wat willen al deze nieuwe mensen nu bereiken in de Kontichse politiek? De open lijst SANDER vindt het vooral belangrijk dat de gemeente anders met haar inwoners om leert gaan, en meer samen bestuurt. “We willen een positieve samenwerking tussen de inwoners en het bestuur”, zegt Fillet.

Dit verklaart ook waarom de lijst koos voor de naam SANDER, een samentrekking van samen en anders. “We vinden het onaanvaardbaar dat er zoveel zware conflicten zijn tussen het oude gemeentebestuur en haar eigen bevolking. Over verkeer, over de polyvalente zaal, over het RVT te Waarloos, over het ruimtelijk structuurplan en het grootstedelijk gebied…”, legt Fillet uit. “Als een bestuur zich met de regelmaat van de klok voor de rechter moet verdedigen ten aanzien van haar eigen bevolking, dan loopt er iets grondig fout.”

Meest gelezen