Kontich verdeeld door einde kartels

In Kontich zullen niet minder dan 6 partijen deelnemen aan de verkiezingen. Naast CD&V gooien Open VLD, Vlaams Belang, de SP.A, de N-VA en Samen Anders zich in de strijd. Twee grote kartels spatten uit elkaar. Zowel bij CD&V/N-VA als bij SP.A-Spirit-Groen leidden wrevel en meningsverschillen tot de stopzetting van de partnerschappen.
Burgemeester Blommaerts

Burgemeester Luc Blommaerts (CD&V), die in 2009 de fakkel overnam van Jef van Linden, wil zijn beleid graag voortzetten. Het blijft de vraag of dit haalbaar is, gezien de N-VA in oktober met een onafhankelijke lijst naar de kiezer trekt, een beslissing die CD&V betreurt. 

Afdelingsvoorzitter Erik Jacobs (N-VA): “Wij werden niet betrokken bij beleidsbeslissingen, maar werden als het ware gepamperd. Mensen in Kontich willen dat er iets beweegt, iets verandert. In 2010 haalde de N-VA een verkiezingsresultaat van 40% in het kanton Kontich. Het leek bijgevolg logisch om zonder CD&V naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken”.

Ondanks de strubbelingen is een coalitie met CD&V zeker bespreekbaar, maar ook een samenwerking met de liberalen wordt niet uitgesloten.

Groen verlaat het kartel

Ook bij SP.A-Spirit-Groen waait er een nieuwe wind. In 2006 trokken de 3 partijen samen naar de verkiezingen. Dat bracht hen toen 2 extra zetels op, wat een totaal van 7 zetels betekende.
Stefan Vandevorst’ verbazing was dan ook groot toen hij in november 2011 via het lokale blad Hier en Nu vernam dat Groen niet met de SP.A naar de verkiezingen gaat.

De voorzitter van de lokale SP.A-afdeling betreurt de beslissing van Groen, maar blijft positief. “In 2006 haalde het kartel SP.A-Spirit-Groen 25% van de Kontichse stemmen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar wij hopen dat resultaat in oktober te kunnen benaderen”, aldus Vandevorst.

Het is nog niet duidelijk wie de lijsttrekker zal zijn, maar Stefan Vandevorst verwacht half juni een definitieve lijst te hebben opgesteld.

Open VLD overweegt opnieuw coalitie met CD&V

Annemie Kempenaers neemt voor de derde maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en trekt de lijst voor Open VLD. Na de verkiezingen van 2006 vormden CD&V/N-VA en Open VLD een coalitie. “Binnen het kartel heerste een vlotte samenwerking en open dialoog. Politiek is natuurlijk altijd geven en nemen, maar onverenigbare problemen deden zich niet voor. Opnieuw in zee gaan met CD&V is dan ook zeker het overwegen waard”.

Een nieuwe progressieve dorpslijst

Groen stelt haar lijst ter beschikking aan de nieuwe open dorpslijst, Samen Anders (SANDER). Dit nieuwe progressieve initiatief wil mensen uit alle lagen van de samenleving (ook mensen zonder politieke ervaring) samenbrengen en verzoenen.

Bij Samen Anders is men nog volop bezig aan de lijstvorming, maar men hoopt tegen de zomer een definitieve lijst met 27 kandidaten te kunnen voorstellen.
 

Vlaams Belang onder leiding van Marleen Van Den Eynde

Marleen Van Den Eynde zal, net zoals in 2006, de lijst trekken voor Vlaams Belang. Van Den Eynde is naast gemeenteraadslid en politieraadslid ook Vlaams volksvertegenwoordiger.

Nina Landau

Meest gelezen