Blijven Grieken nu wel of niet in de eurozone?

Evenmin als de politici raken de economen het niet eens over hoe het nu verder moet met Griekenland na de verkiezingen van zondag.

Professor Paul De Grauwe (ex-KULeuven, nu London School of Economics) verwacht dat de financiële markten hun kalmte zullen herwinnen en denkt dat Griekenland voorlopig in de eurozone kan blijven.

Wel hoopt hij dat de Europese leiders nu eindelijk zullen afstappen van hun star besparingsbeleid wat volgens hem de crisis in de schuldenlanden enkel nog groter maakt.

Griekenland zit niet in een recessie, maar in een depressie, stelt De Grauwe en zal daar niet uitraken door nog meer te besparen. Ook het voorstel om -naar Spaans model- Athene een beetje meer tijd te gunnen om de begrotingsobjectieven te halen, acht hij zinloos.

Het idee van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om geld uit Europese fondsen te investeren in Griekenland, vindt De Grauwe dan weer wel hoopvol. Wel zal dat tijd kosten. Hoe dan ook is er nood aan een Europese groeistrategie, niet enkel voor de zuidelijke schuldenlanden, maar ook voor de noordelijke surpluslanden.

Hoe dan ook acht De Grauwe een "significante kwijtschelding van Griekse schulden" onvermijdelijk en het is tijd dat men zich daar in Europa bij neerlegt.

Geert Noels houdt vast aan "Grexit"

Econoom Geert Noels vindt dat een "Grexit" of Griekse exit uit de eurozone niet te vermijden is, ook na de verkiezingen van zondag. De inzet van die verkiezingen was niet het behoud van de euro in Griekenland, maar wel of een exit al dan niet ordelijk verloopt.

In een interview met Het Nieuwsblad merkt Noels op dat de Grieken Belgische bedrijven niet meer in euro's kunnen betalen, maar wel in Griekse staatsobligaties, die hoe dan ook verlieslatend zijn. Ook de aftocht van Carrefour uit Griekenland vindt hij een teken aan de wand.

Geert Noels vindt ook de beweringen onzin dat ons land geen geld verliest aan de Griekse crisis. De Belgen zijn volgens hem nu al zeker drie tot vier miljard euro kwijt aan geld in pensioen- en andere fondsen waar ook Griekse obligaties inzitten en waar het land slechts een gedeelte van terug zal betalen.