CD&V blijft nog zweren bij kernenergie

De Vlaamse christendemocraten stellen voor om een of meerdere van de drie oudste kerncentrales in ons land tien jaar langer open te houden. Volgens CD&V is er niet genoeg alternatieve stroomproductie klaar.

Volgens de wet op de kernuitstap, die onder paars-groen is goedgekeurd, moeten de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 sluiten tegen 2015. De regering-Leterme wilde daarop terugkomen, maar de wet die dat moest mogelijk maken, raakte niet door het parlement omdat de regering was gevallen. 

De regering-Di Rupo zegt dat ze vasthoudt aan de kernuitstap, maar moet wel een plan klaar zien te krijgen over de energievoorziening. In afwachting daarvan komt CD&V nu met een eigen plan. 

De Vlaamse christendemocraten willen dat België zelfvoorzienend is op het vlak van elektriciteit en wil vermijden dat ons land energie uit het buitenland moet gaan invoeren. Eerder heeft de federale energiewaakhond CREG al berekend dat ons land met stroomonderbrekingen te maken kan krijgen omdat de consumptie alsmaar toeneemt.

"De komende twintig jaar zullen er voor 20 miljard euro investeringen nodig zijn om de bevoorrading te verzekeren", zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. "Eén of meer oude reactoren moeten langer openblijven", zegt Kamerlid Leen Dierick. CD&V wil de nucleaire rente - de taks op kerncentrales - wel opdrijven. Met die middelen zou de overheid de kosten voor energie uit windmolens op zee kunnen drukken.

Om de productiecapaciteit stelselmatig op te drijven, wil CD&V ook inzetten op off-shore windmolenparken en biomassacentrales en steenkoolcentrales met koolstofopvang.