Door rood fietsen mag nu in sommige gevallen

In Brussel zijn de nieuwe verkeersborden B22 en B23 voorgesteld. Die laten fietsers in sommige omstandigheden toe om door het rood te rijden.

Het gaat om een proefproject dat loopt tot eind september, op 10 verschillende plaatsen in de hoofdstad. Het ene bord laat fietsers toe om af te slaan als het licht op rood staat, het andere geeft de toelating om rechtdoor te gaan. Doorrijden mag alleen als het bord aanwezig is.

Het BIVV staat niet achter de borden omdat ze juridisch nog niet erkend zijn. Er verscheen immers nog niets in het Staatsblad. Ze vrezen ook dat fietsers nu altijd zullen gebruikmaken van de regel.

In Nederland en Duitsland bestaan de borden al langer.