N-VA wil een transparant en betrokken Hasselt

De N-VA in Hasselt heeft het voorbije weekend de krachtlijnen van haar verkiezingsprogramma voorgesteld op een programmacongres. Het programma waarmee de N-VA op 14 oktober naar de kiezer stapt, is opgebouwd rond vijf speerpunten.

De N-VA wil in de eerste plaats een (h)echtere samenleving in de Limburgse provinciehoofdstad. "Het sociale weefsel binnen onze samenleving is erg belangrijk voor de N-VA. Voortaan willen wij dat elke beleidsbeslissing de "gezinstoets" doorstaat. Met andere woorden: als er in Hasselt iets beslist wordt, moet dit goed zijn voor de gezinnen", legt bestuurslid Joske Dexters uit.

Verder vindt de N-VA dat Hasselt "moet bruisen door bewoning". "N-VA Hasselt zet volop in op bewoning van de binnenstad. Dit komt de lokale economie ten goede en gaat de leegstand tegen", aldus lijstduwer Bert Lambrechts.

De partij wil ook dat de infrastructuur voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd, en dat zowel in de binnenstad als in de randgemeenten. Ook is volgens de N-VA een "slank en dienstgericht bestuur" nodig, waarbij efficiëntie het codewoord is.

Bovendien ijvert de N-VA voor transparantie voor en betrokkenheid van de Hasseltse burgers bij het beleid. Concreet zet N-VA Hasselt daarvoor in op een bevolkingspanel waaraan bestuursvoorstellen kunnen worden getoetst.

"Een transparant en betrokken Hasselt is de rode draad doorheen het N-VA-aanbod voor alle Hasselaren", zegt lijsttrekker Steven Vandeput. "Hiermee willen we van de stad - in haar talloze facetten - een echte thuis maken voor iedereen die er woont", besluit hij.

lees ook