Europa wil ratingbureaus aan banden leggen

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een wetsvoorstel klaar dat de macht van ratingbureaus aan banden moet leggen. De Europese Raad, het orgaan dat de lidstaten vertegenwoordigt, moet het voorstel nog goedkeuren.

Het Europees Parlement boog zich over een wetsvoostel van Europees Commissaris voor de Interne Markt Michel Barnier. Het is Europa een doorn in het oog dat ratingbureaus, die allemaal uit de Verenigde Staten komen, zo veel macht hebben op de Europese markten.

Een ratingbureau geeft bedrijven, landen, organisaties en zelfs regio's een bepaalde kredietwaardigheid. Met andere woorden: het ratingbureau probeert in te schatten hoe groot het risico is dat iets of iemand zijn schulden niet meer zou kunnen terugbetalen.

Momenteel zijn er wereldwijd drie ratingbureau's: Moody's, Fitch en Standard & Poor's. Die zijn alle drie gevestigd in de Verenigde Staten. Hun beoordelingen hebben veel invloed op de markt en dat heeft al tot heel wat problemen geleid.

Als de Europese Raad instemt met het huidige voorstel, kunnen ratingbureaus makkelijker voor de rechter gedaagd worden als ze beleggers financieel schaden. Kredietratingagentschappen moeten de informatie die aan de basis ligt van hun beoordelingen ook openbaar maken.

Aparte regeling voor overheidsschulden

Voor de beoordeling van overheidsschuld moet er een aparte regeling komen. Ratingbureaus mogen dan niet meer wanneer ze willen de rating van een land verlagen en niet verwijzen naar het beleid van dat land. Zo kan een kredietbeoordeling niet meer de politieke agenda van een land bepalen.

De parlementsleden vinden dat de Europese Unie intern de kredietwaardigheid van de lidstaten moet kunnen beoordelen. Daarom moet er een Europees ratingagentschap worden opgericht. Mocht dat tijdens de onderhandelingen met de lidstaten niet haalbaar blijken, dan mag "een bestaande en onafhankelijke EU-instelling" de taak krijgen de kredietwaardigheid van de lidstaten te beoordelen.