Fierljeppen kan je voortaan studeren

In Heerenveen (Friesland) is er een nieuw keuzevak in de sportopleiding: fierljeppen. Na het Friese kaatsen is dit nu de tweede Friese sport die als officieel vak aan de sportopleiding wordt toegevoegd. "We denken dat het een succes kan worden", legt Geert Teitsma, projectleider Friese sporten, uit.

Bij fierljeppen probeert iemand met de hulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. Bedoeling is droog te blijven. Het is een traditionele sport in Friesland, die in de rest van Nederland ook wel eens polsstokverspringen wordt genoemd.

Het is het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Heerenveen dat het keuzevak zal aanbieden. Het is nu nog een kennismakingsvak. Studenten krijgen les van Friese fierljeppers in de beginselen van de sport.

Volgend jaar komt er waarschijnlijk nog een derde Friese sport als vak, namelijk Skûtsjesilen. Dat is zeilen met skûtsjes (of typische Friese schuitjes).

lees ook