Rio+20: "historische gelegenheid" aangrijpen

Een groep van Nobelprijs-laureaten, ministers en geleerden roept de deelnemers aan de Rio+20-top op om "deze historische kans" aan te grijpen om de wereld op een duurzame koers te zetten. De Rio+20-top gaat over duurzame ontwikkeling.

De maatschappij staat op de "rand van een toekomst met milieurisico's op een nooit geziene schaal", zegt de groep in een verklaring. De uitdaging waar we voor staan is "dringend en aanzienlijk". "De gecombineerde effecten van de klimaatverandering, de schaarste aan hulpbronnen, het verlies aan biodiversiteit en herstellingsvermogen van de ecosystemen in een tijd van toenemende vraag, vormen een reële bedreiging voor het welzijn van de mensheid", zo zeggen ze.

"Er bestaat een onaanvaardbaar risico dat de menselijke druk op de planeet, als die even groot blijft doordat men vasthoudt aan "business as usual", bruuske en onomkeerbare veranderingen zal uitlokken met catastrofale gevolgen voor de menselijke samenlevingen en het leven zoals we dat nu kennen."

"Er zijn wezenlijke grenzen aan de capaciteit van de planeet, en we moeten toegeven dat we die aan het overschrijden zijn, dat we een aantal ervan al hebben overschreden", zo zei een van de leden van het panel. "Business as usual is geen optie".

Tot de meer dan 30 ondertekenaars van de tekst behoren Nobelprijswinnaars als Carlo Rubbia, Walter Kohn, Douglas Osheroff and Yuan Tseh Lee, naast politici als de Braziliaanse minister van Milieu Izabella Teixeira, de Finse ex-president Tarja Halonen en de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland.

"Earth Summit"

De Rio+20-top, officieel de United Nations Conference on Sustainable Development, komt 20 jaar na de eerste "Earth Summit" van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro. Het doel van de bijeenkomst is de mensheid op een meer duurzaam pad te zetten en de armoede te verlichten zonder het milieu in gevaar te brengen.

Volgens diplomaten is er een akkoord over een slottekst. De EU vond de voorstellen van gastland Brazilië over het algemeen te zwak en het is niet bekend in hoeverre de teksten nu zijn aangepast. Ook  milieugroepen en andere NGO's bestempelen de Braziliaanse voorstellen als een mislukking.

Woensdag komen de staatshoofden en regeringsleiders naar Rio.

Eisen voor Magnette

De Belgische Coalitie Rio+20 heeft vanmorgen op Brussels Airport haar eisenbundel voor de VN-top overhandigd aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette (PS). Die vertrok naar de top in Rio.

"We hebben vandaag anderhalve planeet nodig om te voorzien in onze levensstijl. We moeten terug respect opbrengen voor de grenzen van de aarde", zo zei een medewerker van Oxfam-Wereldwinkels.

Oxfam behoort tot de Belgische Coalitie Rio+20, een platform van de Noord-Zuidbeweging, vakbonden, milieuorganisaties, jeugdraden en andere bewegingen uit het middenveld die zich inzetten voor een duurzaam ontwikkelingsmodel.

De coalitie schotelde Magnette drie eisen voor. Ze vraagt een sterk institutioneel kader dat ervoor zorgt dat duurzaamheidscriteria ook echt gerespecteerd worden, nieuwe indicatoren die niet enkel economische groei meten en tenslotte de nodige financiering.

Magnette onderschreef de drie doelstellingen, maar wees erop dat de context niet makkelijk is. Er heerst immers economische malaise in vele rijkere industrielanden. Maar crisissen kunnen volgens de PS-minister ook veranderingen inluiden. "De tijd is rijp om te veranderen en tot een nieuw model van ontwikkeling te komen."