Vakbondsmars tegen "jacht op werklozen"

In Brussel hebben zowat 500 vakbondsmanifestanten, vooral Franstaligen, actiegevoerd tegen de besparingsmaatregelen van de regering. Ze protesteren tegen wat zij noemen de jacht op werklozen en het gebrek aan fatsoenlijke arbeidscontracten.

De manifestanten, vooral uit Brussel en enkelen uit Wallonië, hebben een symbolisch traject afgelegd van het gebouw van de RVA naar het OCMW in de Marollen.

Volgens hen is het dat parcours dat steeds meer mensen afleggen, omdat ze uitgesloten worden van de werkloosheid en dan een leefloon aanvragen. En ook de vermindering van de werkloosheidsuitkeringen krijgt veel kritiek.

"Zeker voor alleenstaanden of gezinshoofden wordt dat onleefbaar", zegt Thierry Bodson van de socialistische vakbond. De bonden spreken van een tekort aan vacatures en opleidingen.