Van Den Driessche over toekomst: "Que sera, sera"

Oud-journalist en N-VA-politicus Pol Van Den Driessche sluit niet uit dat hij op termijn weer op een verkiezingslijst zal staan. Hij vindt het wel niet opportuun om dat nu te doen. Maar op termijn? "Que sera, sera."

Pol Van den Driessche was tot half april het N-VA-boegbeeld in Brugge. Hij was de lijsttrekker en wilde een gooi doen naar het burgemeesterschap van de stad.

Maar twee maanden geleden werd hij door voormalige medewerksters beschuldigd van jarenlange seksuele intimidatie. Van Den Driessche trok zich daarop terug als lijsttrekker, maar hij bleef wel aan boord van de N-VA, als communicatie-adviseur van de partijtop en als West-Vlaamse campagneleider. Zo voert hij ook campagne voor de nieuwe kandidaat-burgemeester in Brugge: Ann Minne-Soete.

"Ik ga niet door de riolen van de stad kruipen", zegt Van Den Driessche in "Terzake". "Ik heb mijn hoofd recht gehouden ondanks de slagen die ik heb geïncasseerd. Maar ik ga de talenten die ik nog heb - een campagne op poten zetten, mensen motiveren, een sfeer creëren - maximaal benutten."

Zelf op de lijst staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vindt Van Den Driessche niet opportuun. Maar op termijn? "Que sera, sera", is zijn antwoord.

lees ook