Vlaanderen wil opleiding voor Islamleerkrachten

De Vlaamse Onderwijscommissie heeft een resolutie goedgekeurd om werk te maken van een universitaire opleiding islamitische godsdienst- wetenschappen. Daardoor kunnen islamleerkrachten in ons land worden opgeleid en hoopt de commissie radicalisering tegen te gaan.

Omdat ons land nog geen opleiding islamitische godsdienstwetenschappen heeft, hebben alle islamleerkrachten in België een opleiding gevolgd in het buitenland. Die opleidingen kan onze overheid niet controleren en dus heeft ze ook geen grip op de islamleerkrachten in ons land.

Met dit voorstel wil de Vlaamse regering de radicalisering van een deel van de Vlaamse moslimjongeren tegengaan. Die is er volgens de initiatiefnemers door de afstand tussen de leefwereld van de buitenlandse imams en die van de Vlaamse moslimjongeren.

In Nederland en Duitsland bestaan dergelijke opleidingen al, Vlaanderen wil dat voorbeeld volgen. Het voorstel werd ingediend door de SP.A, CD&V en de N-VA, de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering.

Alle betrokken partijen gaan nu samen rond de tafel zitten om de opleiding op de rails te zetten. Wanneer de studie er effectief komt, kan nog niet gezegd worden.

Daarbovenop moet er ook een centrum voor islamitische theologie komen, waar plaats is voor onder meer onderzoek, onderwijs, lezingen en studiedagen.