5 Belgische ministers van Werk samen aan tafel

Ons land telt in totaal maar liefst vijf ministers van Werk en die hebben voor het eerst in drie jaar nog eens samen aan tafel gezeten. De bedoeling van het gesprek was om af te toetsen wie waar mee bezig is. Zo willen de ministers voorkomen dat ze in elkaars vaarwater komen.

Federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) verkondigde afgelopen weekend in "De zevende dag" dat ze 10.000 stageplaatsen wil creëren waar jongeren zes maanden betaald aan de slag kunnen. Zo'n stageplaats moet jongeren een eerste werkervaring geven zodat ze later aantrekkelijker zijn op de arbeidsmarkt.

Vlaams minister van werk Philippe Muyters (N-VA) is niet tegen dat idee, maar vreest dat het plan van De Coninck de Vlaamse regeling rond de activering van werklozen in het gedrang kan brengen. "Het is niet aan Vlaanderen om zijn beleid aan te passen", klinkt het.

De ministers verklaarden na afloop van het overleg dat het de bedoeling is om complementair te werken, dat wil zeggen dat de verschillende niveaus in ons land elkaar moeten aanvullen in plaats van elkaars concurrent te zijn.

Brussels minister van Economie Benoît Cerexhe (CDH) wil dat alle niveaus een soort tewerkstellingspact sluiten, zodat er globaal bekeken kan worden hoe werkloosheid moet worden aangepakt.

De ministers kwamen overeen om voortaan weer op regelmatige basis te overleggen. Het volgende gesprek is al gepland in juli.

Wie is er allemaal "minister van Werk" in ons land?

- Federaal: Monica De Coninck (SP.A)
- Vlaams: Philippe Muyters (N-VA)
- Brussels: Benoît Cerexhe (CDH)
- Waals: André Antoine (CDH)
- Duitstalig: Oliver Paasch (ProDG)