Minder buitenlandse investeringen in 2011

Vorig jaar heeft ons land veel minder buitenlandse investeringen aangetrokken. Opvallend was dat de daling alleen in Vlaanderen plaatsvond. In de andere gewesten was er een stijging.

Uit een studie van consultant Ernst & Young blijkt dat België vorig jaar 153 buitenlandse investeringsprojecten heeft aangetrokken. Dat is 4% minder dan in 2010.

Die daling gaat in tegen de Europese trend en bovendien vond die vooral plaats in Vlaanderen. Daar daalden het aantal projecten van 108 in 2010 naar 74 in 2011. In Wallonië steeg het aantal van 31 naar 39 en in Brussel was er een verdubbeling naar 40.

Bovendien leverden die projecten vorig jaar 3.599 extra banen op. Dt is 10% minder dan in 2010. Dat komt wellicht omdat de aard van de projecten verschoof van arbeidsintensieve sectoren zoals productie en logistiek naar sales en marketing.

"Maak België aantrekkelijker voor kapitaal"

Hoe dan ook dreigt ons land te verdwijnen van de radar als interessante locatie voor buitenlandse investeerders, aldus Ernst & Young. Dat bedrijf roept op om ons land snel opnieuw aantrekkelijk te maken voor investeerders.

Zo roept Ernst & Young op om het probleem van de loonkost en de neiging om maatregelen op de lange termijn te schuiven, aan te pakken. Er is nood aan een debat over de heilige koe van de index, luidt het.

Anderzijds hebben investeerders uit het buitenland ook nood aan een langetermijnvisie en aan rechtszekerheid, vooral dan over de notionele belastingaftrek. De discussie daarover zou al veel kapitaal hebben doen vertrekken. Ook de belastingen op kapitaal en arbeid blijven een heikel punt net als de investeringen in onderwijs en innovatie.

Professor Leo Sleuwaegen van de Vlerick Leuven Gent Management School ziet in de studie ook het bewijs van de "desindustrialisering" van Vlaanderen. Hij wil om de steden meer te betrekken in het beleid over investeringenen en mikt op de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). België zou voor die landen een "gateway" kunnen zijn naar Europa, zegt hij.