Recordaantal krotten zijn bewoonbaar huis geworden

Vorig jaar is een recordaantal woningen, 308 in totaal, omgevormd van krot tot bewoonbaar huis nadat een rechter de eigenaars daartoe had verplicht. Huisjesmelkers krijgen het moeilijker en dat is net de bedoeling van de Wooninspectie.

"Sedert een aantal jaren kunnen we hen verplichten dat huis te herstellen op hun kosten", zegt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A, foto in tekst)). "Zo zorgen we ervoor dat ze gestraft worden en dat er meer kwaliteitsvolle huurwoningen zijn."

In 10 jaar tijd zijn er 4 keer meer pv's opgesteld: van 550 naar zo'n 2.200 per jaar. De Wooninspectie is intussen in 140 gemeenten actief. De meest flagrante inbreuken op woonkwaliteitsnormen worden vastgesteld bij de verhuur van kamers, maar ook van appartementen en studio's. De belangrijkste gebreken zijn elektrocutiegevaar en vocht.

Sinds 2007 kunnen wooninspecteurs via het parket of de burgerlijke rechtbank ook een herstelvordering laten opleggen aan eigenaars. Die verplicht de verhuurder om zijn woning binnen een opgelegde termijn weer in een aanvaardbare staat te brengen.

De minister wil de strijd met de huisjesmelkers nog verharden door de wettelijke straffen aan te passen en de eigenaars te laten opdraaien voor de kosten die hun huurders moeten betalen, als ze elders moeten wonen, zelfs al is dat in een hotel.

"Meer kwaliteitsbewaking op de sociale huurmarkt"

Van den Bossche wil in de toekomst ook meer kwaliteitsbewaking op de sociale huurmarkt en ze wil de private huurmarkt versterken. "Op vlak van sociale woningen is er heel wat nood aan renovaties", zegt de minister. "Door de inventaris die sociale huisvestingsmaatschappijen vorig jaar maakten, zijn er heel wat meer renovatiedossiers. Het voorziene budget van 210 miljoen is met 100 miljoen toegenomen, waardoor 1.300 sociale woningen extra gerenoveerd kunnen worden."

In het najaar komt er ook een campagne om eigenaars te overtuigen hun woning via een sociaal verhuurkantoor op de markt te brengen. Met 2 miljoen extra moet dat aantal woningen verdubbelen tot 12.000.

Voor de private markt wordt binnenkort het "huurgarantiefonds" gelanceerd, waarvoor 2,5 tot 3 miljoen euro is vrijgemaakt. Verhuurders kunnen zich laten verzekeren tegen wanbetaling en huurders krijgen de mogelijkheid om er tot een jaar te blijven wonen, terwijl ze hun financiële problemen aanpakken.