"Eén op vijf", maar toch "bemoedigende analyse"

De Vlaamse regering haalt op dit moment maar één op de vijf doelstellingen om in 2020 in de top 5 van Europese regio's te staan. Dat blijkt uit een meting van de studiedienst van de Vlaamse regering over VIA, het actieplan "Vlaanderen in Actie".

Volgens de meting scoort Vlaanderen goed op het vlak van innovatieve economie, maar voor milieu, energie en mobiliteitsnormen is de score ondermaats.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) relativeert. "Ik denk dat er geen reden is om victorie te kraaien, ook geen reden om zeer pessimistisch te zijn. Daar is een bemoedigende analyse vastgesteld waaruit blijkt dat we toch al heel wat werk hebben verricht.

Peeters blikt vooruit. "Onze ambitie blijft om in 2020 al die doelstellingen te halen en ik heb geen indicaties dat het ons niet zal lukken, wat niet wil zeggen dat er bijkomende inspanningen zullen moeten gebeuren, zeker bij die indicatoren die nu al negatief staan ."

"Reclamecampagne voor de vitrine"

Volgens Sas Van Rouveroy, Open VLD-fractieleider in het Vlaams Parlement, levert de tussenstand van VIA "een lelijk beeld van Vlaanderen" op. Hij heeft het over een "reclamecampagne voor de vitrine".

"We blijven achterophinken inzake de doelstellingen voor onderwijs, waarvan er nog maar één van de veertien gehaald is. Het percentage dat we aan onderzoek moeten besteden, gaat niet in de richting van de vooropgestelde 3 procent van het bbp, maar blijft lager dan de 2,38 procent die we in 2000 haalden", zegt Van Rouveroy.

"En ook de warme samenleving koelt af, want op indicatoren als cultuurparticipatie, sportbeoefening, levenslang leren, verenigingsleven en politieke participatie boeren we achteruit", luidt het nog.

"Lichten springen opnieuw op rood"

Ook Groen heeft forse kritiek. "Het rapport van de Vlaamse regering is niet om over naar huis te schrijven", zegt  Vlaams fractieleider Filip Watteeuw. Volgens hem toont de meting aan dat de Vlaamse regering "allesbehalve een groene regering is".

"Zes op de tien indicatoren evolueren niet gunstig. Op een kwart van de indicatoren boeren we zelfs achteruit." Filip Watteeuw ziet geen redenen voor optimisme.

Vooral de negatieve evolutie van een aantal milieu-indicatoren krijgt  felle kritiek van Groen. De partij wijst op de slechtere resultaten rond energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen. "Bovendien zullen we nu, op het moment dat we de economische recessie achter ons laten, terug meer energie verbruiken, en zullen de emissies verder stijgen. De lichten springen opnieuw op rood", waarschuwt Watteeuw.