"Je kunt niet zomaar extra wegen gaan aanleggen"

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) erkent dat het fileprobleem in Vlaanderen groot is. "Er is nood aan grote investeringen", zegt ze in "De ochtend". Maar aan de wegen alleen werken is geen mirakeloplossing, klinkt het ook.

Crevits ziet vier grote oorzaken voor de file-ellende. Ten eerste verplaatsen we ons met zijn allen enorm veel en gebruiken we voor alles de auto. De tweede oorzaak is het wegennet zelf. Bij het kleinste ongeval volgen enorme files omdat er geen alternatieven zijn voor de snelwegen.

Ten derde zijn er de talrijke wegenwerken. Die zijn nodig, maar het maakt de files wel langer, aldus de minister. De laatste oorzaak die Crevits aanhaalt, is dat het recreatieve verkeer en het woon-werkverkeer zich mengen tijdens de avondspits.

De minister benadrukt dat er aan oplossingen gewerkt wordt. Zo werpt de aanleg van spitsstroken zijn vruchten af, aldus Crevits, die onlangs aankondigde dat er nog 2 extra zullen worden aangelegd, op de E19 en op de E40.

In de resultaten van INRIX staan Antwerpen en Brussel op 2 en 3 in de lijst van ergste filesteden. In Antwerpen moet de Oosterweelverbinding soelaas brengen, maar dat dossier blijft aanslepen. "We moeten de uitvoering daarvan benaarstigen", reageert Crevits. "Er moet een oplossing komen."

Ook voor de Brusselse Ring zijn er plannen. De minister wil de Ring "optimaliseren". "Het doorgaande verkeer moet gescheiden worden van het lokale verkeer. Er is nu een millieueffectenrapport opgesteld." Voor er effectief iets kan gebeuren, moet er wel een consensus zijn met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, weet ook Crevits.

Crevits wil dus investeren in wegeninfrastructuur. Maar enkel aan de wegen werken, is volgens de minister "geen mirakeloplossing". "Onze ruimtelijke context is anders dan in het buitenland. Er zijn overal huizen gebouwd. Je kunt niet zomaar extra wegen gaan aanleggen." Ze benadrukt ook het belang van openbaar vervoer en waterwegen.