Commissie EP wijst ACTA-verdrag af

De commissie Internationale Handel van het Europees Parlement heeft zich met 19 tegen 12 uitgesproken tegen het ACTA-verdrag. ACTA is een verdrag dat de bedoeling heeft intellectuele eigendom beter te beschermen maar er is veel kritiek op.

ACTA is ondertekend door onder andere de Europese Unie, de VS, Australië, Japan en Zuid-Korea. De meeste lidstaten van de EU hebben hun handtekening onder het verdrag gezet, maar het Europees Parlement moet zijn goedkeuring geven voor het in Europa van kracht wordt.

Het verdrag is bedoeld om de intellectuele eigendom beter te beschermen en het heeft betrekking op octrooien, het autersrecht, het merkenrecht en de geografische aanduidingen. Er is veel kritiek op het verdrag omdat gevreesd wordt dat het de vrijheid van meningsuiting kan inperken, de toegang tot internet kan beperken en beperkingen kan opleggen aan generische geneesmiddelen. Ook zouden mensen die illegaal downloaden, volgens critici al te hard aangepakt kunnen worden.

Om aan de kritiek tegemoet te komen, kondigde Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht aan ACTA voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Maar die noodgreep lijkt nu dus tevergeefs te zijn.

Begin juli stemt de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Eerder verwierpen vier parlementscommissies het verdrag al, vandaag deed ook de commissie internationale handel dat. Zij heeft de leiding in het dossier. Na vijf afwijzingen in commissie, is de kans groot dat ook daar tegen ACTA gestemd zal worden.