Drinkwaterprijs 64 procent gestegen sinds 2005

De prijs van drinkwater is tussen 2005 en 2011 sterk gestegen, zo blijkt uit een studie van de Federale Overheidsdienst Economie. De stijging zou vooral het gevolg zijn van de Europese Waterrichtlijn.

In 2005 bedroeg de prijs van het drinkwater (btw inclusief) nog 2,35 euro per kubieke meter, in 2011 was dat al 3,85 euro. De stijging is rechtstreeks terug te brengen naar de toename van de zuiverings- en saneringskosten, die met 175 procent gestegen zijn. 

Volgens de FOD Economie zijn deze kosten het gevolg van de Europese Waterrichtlijn, die aan de basis ligt van de reorganisatie van de watersector in België. Deze richtlijn gaat onder andere uit van het principe "de vervuiler betaalt".

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaalde de verbruiker het minst in 2011, namelijk 3,42 euro per kubieke meter. In Vlaanderen kostte een kubieke meter drinkwater 3,83 euro, in Wallonië 4,03 euro.