Duitse neuzen in een richting over Begrotingspact

In Duitsland schaart de sociaaldemocratische oppositie (SPD) zich achter het Begrotingspact en de invoering van een financiële transactieheffing. Bondskanselier Angela Merkel kan nu Europees spreken met een brede steun in eigen land.

Normaal heeft de coalitie van christendemocraten en liberalen in het parlement een voldoende meerderheid. Voor de ratificatie van het Begrotingspact, de oprichting van het nieuwe Europese noodfonds ESM en de invoering van de financiële transactietaks was echter een tweederdemeerderheid nodig in de Bondsdag.

Die heeft bondskanselier Angela Merkel (CDU) nu gekregen van de sociaaldemocratische SPD en de groenen. Daardoor is ze niet enkel zeker van ratificatie door het federale parlement, maar ook door de parlementen van de 17 deelstaten, waar de SPD en de groenen mee in het bestuur zitten.

Belangrijk is ook dat Duitsland nu met een stem spreekt over de eurocrisis. Als sommige lidstaten het pact niet zouden ratificeren, wil Beriljn desnoods voortgaan met een "coalition of the willing".

Voor Merkel is het belangrijk dat nu Europees blijkt dat het niet enkel om haar beleid gaat, maar dat de grote partijen in Berlijn mee achter haar standpunten staan.  

Duitse stem binnen de EU wordt zwaarder

Het Begrotingspact werd begin dit jaar afgesproken door 25 van de 27 lidstaten. Enkel Groot-Brittannië en Tsjechië lieten het toen afweten. Het pact bepaalt dat de lidstaten in normale omstandigheden hun begrotingstekorten fel beperken en legt automatisch sancties op als ze dat niet doen.

Tegelijk schaart Duitsland zich nu achter het nieuwe permanente noodfonds ESM en het voor de lange termijn is het van belang dat de oppositie dat ook doet.

De SPD en de groenen zijn dan weer tevreden over de invoering van de financiële transactietaks en over de belofte van Merkel dat ze naast besparingen ook wil werken aan de groei in Europa.

Concreet zou dat dan gaan om extra middelen voor de Europese Investeringsbank (EIB) en gezamenlijke obligaties voor de uitbouw van communicatie- en energienetwerken in Europa. Alles samen zou dat om 100 miljard euro gaan dat in de economie van de EU gepompt wordt.