Kamer en Senaat keuren splitsing BHV goed

De Kamer heeft de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd. Er waren 106 stemmen voor en 40 tegen, en er waren geen onthoudingen. De Senaat heeft de splitsing van de kieskring goedgekeurd met 52 stemmen tegen 16.

De groenen hebben zoals verwacht voor gestemd. Dat is niet verwonderlijk want de groene partijen lagen mee aan de basis van het communautair akkoord dat een onderdeel van het regeerakkoord van Di Rupo I vormt.

In totaal behandelden beide kamers van het parlement 16 wetsvoorstellen.

In een tweede fase buigt de Kamer zich over de splitsing van de kieskring, de Senaat over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement. Tegen 21 juli willen de meerderheidspartijen alles rond hebben. 

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is een oude Vlaamse eis, maar N-VA-voorzitter Bart De Wever toont zich verre van enthousiast. "In de geschiedenis wordt dat een van de vele Belgische compromissen die gesloten zijn", zei hij in Terzake.

De stemming over de splitsing wordt een beetje overschaduwd door een rel over het feit dat De Wever eergisteren niet aanwezig was op het debat in de Senaat, maar op campagne was voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kreeg daarvoor felle kritiek van zijn collega's Alexander De Croo (Open VLD) en Wouter Beke (CD&V). De Wever wuift de kritiek weg en wijst erop dat het echte werk gebeurde in de commissies en vermeldt fijntjes dat Open VLD daar niet aanwezig was.